Under sommaren kommer vi att genomföra ett antal segelkurser. Vi lägger upp våra kurser helt efter våra kunders önskemål och förutsättningar.
Det gemensamma är att vi seglar med stora båtar på 50 fot. Max 6 deltagare per båt plus lärare/skeppare.
En dagskurs är på 8 timmar och vi utgår från vår hemmahamn i Gustavsberg på Värmdö. Vi seglar på Ingarö- och Nämdöfjärden och lär oss grunderna i att segla och navigera.
Pris per deltagare är 1 850 kronor exkl. mat och dryck.

Följande datum ordnas kurser detta år:
16 och 17 juni
13 och 14 juli
18 och 19 aug
Start kl 09:00

Anmäl er här!